Zespołem Chłoniaka Nieziarniczego

Twoje osobiste doświadczenia mogą pomóc nam kształtować badania kliniczne

Weź udział w ankiecie

PRACUJĄC W ZESPOLE MOŻEMY POKONAĆ CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO

Badania kliniczne są istotnym etapem w procesie opracowania nowych leków. Opracowanie nowych metod terapeutycznych jest niezbędne w przypadku schorzeń takich jak chłoniak nieziarniczy, gdzie dostępnych jest niewiele opcji leczenia.

Badacze kliniczni pracują codziennie nad tym, aby poznać nowe informacje na temat chłoniaka nieziarniczego i opracować nowe metody terapeutyczne. Te badania można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy osoby cierpiące na tej rodzaj nowotworu zdecydują się wziąć udział w badaniach klinicznych.

Chłoniak to rodzaj nowotworu, który ma wpływ na krwinki białe w organizmie. Niniejsze badanie dotyczy osób cierpiących na chłoniaka nieziarniczego (NHL). Celem badania jest ocena sposobu leczenia nowotworu pacjenta oraz uwydatnienie możliwych metod terapeutycznych.

Dzięki Państwa pomocy możemy lepiej poznać to schorzenie i poczynić postęp w opracowaniu potencjalnych nowych sposobów leczenia tego nowotworu.

Weź udział w ankiecie

Dziękujemy za Państwa wsparcie i pomoc, podczas gdy pracujemy nad wynalezieniem nowych leków stosowanych w leczeniu chłoniaka nieziarniczego. Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualnie prowadzonych badań klinicznych, prosimy odwiedzić stronę clinicaltrials.gov.